Kapasitas CO pada KX-NS300

  • pada KX-NS300 mula-mula 6 CO.
  • dapat diexpand menjadi 12 CO.
  • pada KX-NS320 expansion unit masing-masing 12 CO
  • Secara total dapat terpasang 12 CO x 4 = 48 CO
  • Bila menggunakan PRI dapat terpasang 126 CO.
  • IP Trunk = 16